ฮีตเตอร์อินฟราเรดให้ความร้อน


Infrared Heater ฮีตเตอร์ที่แผ่รังสีอินฟราเรดให้กับชิ้นงานได้สม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้ได้อุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงช่วยเพิ่มผลผลิตได้ถึง 50 %และช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 30~50 % ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่ออากาศ เช่น ฝุ่นละออง มีหลายขนาด ความยาวและวัตต์ให้เลือกใช้งานเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างหลากหลาย โดยมีแบบให้เลือกทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

ฮีตเตอร์อินฟราเรดให้ความร้อนโดยหลักการแผ่คลื่นความร้อน (Radiation) คือ การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนมีค่าความยาวคลื่นอยู่ในช่วงอินฟราเรด (IR) ซึ่งจะยาวกว่าคลื่นแสง อาจเรียกว่าคลื่นความร้อน และส่งแผ่ไปยังวัตถุที่ต้องการให้ความร้อน คลื่นอินฟราเรดจะทำให้โมเลกุลของวัตถุเกิดการสั่นตัวเพิ่มขึ้น มีผลทำให้เกิดพลังงานความร้อนขึ้นที่ตัววัตถุ ซึ่งความยาวคลื่นของ Elstein IR อยู่ในช่วง 2-10 um. ความยาวของคลื่นในช่วงนี้จะทำให้ชิ้นงานดูดซับความร้อนจากอินฟราเรดฮีตเตอร์ได้ดีที่สุดจำพวก พลาสติก,กาว,สี,กระดาษ,แลกเกอร์ เป็นต้น

ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบแผ่นเซรามิค มีลักษณะการถ่ายเทความร้อนโดยการ แผ่รังสีอินฟราเรดออกมาส่งไปยังวัตถุ โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางใดใด เช่น น้ำหรือลม เหมาะกับงานอบแห้ง งานอบไล่ความชื้นต่างๆ เช่น อบสี, อบฟิล์มหด, ใช้กับงานบรรจุหีบห่อ, อบขึ้นรูปพลาสติก, อบให้ความร้อน งานให้ความร้อนฟิล์มหดรัดขวดน้ำ เป็นต้น
Visitors: 10,049