ฮีตเตอร์ครีบใช้งานในตู้อบ


ฮีตเตอร์ครีบ (Finned Heater) ฮีตเตอร์ที่ให้ความร้อนกับชิ้นงานโดยหลักการนำพาความร้อนใช้งานในตู้อบหรืองานที่ต้องให้ความร้อนกับอากาศภายในห้อง เช่น งานอบชิ้นงานอุตสาหกรรมรถยนต์ อบพลาสติกอบไม้ อบแม่พิมพ์ อบสี อบใยผ้า ลดความชื้นในระบบทำความเย็นเป็นต้น

ฮีตเตอร์ครีบ (Finned Heater) แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ฮีตเตอร์ครีบ และแบบเหลี่ยม (Rectangular Shape)

ฮีตเตอร์ครีบแบบเหลี่ยม ใช้สำหรับให้ความร้อนกับอากาศ เป็นฮีตเตอร์ที่มีความทนทานสูง เพราะท่อฮีตเตอร์และครีบทำจากสแตนเลส 304 และยังมีครีบช่วยระบายความร้อนออกจากตัวฮีตเตอร์ทำให้สามารถใช้วัตต์ได้สูงกว่าแบบที่ไม่มีครีบ

ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์ท่อกลม ทำจาก Tubular Heater ที่ดัดเป็นรูปต่างๆ และเพิ่มแผ่นครีบม้วนติดกับท่อฮีตเตอร์ อย่างต่อเนื่องจากปลายด้านหนึ่ง ส่วนของแผ่นครีบที่เพิ่มขึ้นมาจะทำให้ฮีตเตอร์ สามารถถ่ายเทความร้อนได้เร็วขึ้น ส่วนฮีตเตอร์ท่อกลม คือ Tubular Heater ที่ใช้ให้ความ ร้อนโดยตรงโดยไม่ติดครีบ ฮีทเตอร์ครีบ ใช้ให้ความร้อนในอากาศ เพื่องานอบแห้ง, ไล่ความชื้น, อบสี, อบขนม, อาหาร สามารถใช้คู่กับพัดลม เพื่อกระจายความร้อน ให้ทั่วพิ้นที่ตัวครีบช่วยระบายความร้อนของฮีทเตอร์ ทำให้ฮีทเตอร์ไม่ร้อนเกิน และทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น


Visitors: 8,932