ฮีตเตอร์ใช้ในการอุ่นและให้ความร้อน แก่แม่พิมพ์ชิ้นงาน

 

ฮีตเตอร์แท่ง/หนวด ใช้ในการอุ่นและให้ความร้อนให้แก่แม่พิมพ์ชิ้นงานเหล็ก หัวพ่นกาว เพลท เครื่องพิมพ์ทอง หัวปั้ม และเครื่องรีดถุงพลาสติก นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใส่เกลียว เพื่อต้มน้ำเคมีกาวในท่อ หรือถาดได้

ฮีตเตอร์แท่ง แบ่งได้ 2 แบบ คือ ไฮวัตต์เดนซิตี้ และโลววัตต์เดนซิตี้ ทางบริษัทฯ ได้ผลิตรุ่นไฮวัตต์เดนซิตี้ เนื่องจากคุณภาพ และความทนทานที่ยาวนานกว่า

ไฮวัตต์เดนซิตี้ คือคำตอบของการใช้งานที่ต้องการความร้อนสูง และงานที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังเหมาะสำหรับงานที่ต้องการถ่ายเทความร้อนแบบสัมผัสชิ้นงานโดยตรง

ฮีตเตอร์แท่ง จะมีลักษณะเป็นแท่ง เหมาะสำหรับใช้ให้ความร้อนกับชิ้นงานที่เป็นของแข็ง หรือ แม่พิมพ์ โมลต่างๆ เช่น เหล็ก, อลูมิเนียม, ทองเหลือง, หรือ โลหะต่างๆ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน เช่น งานบรรจุหีบห่อ, งานขึ้นรูป เซรามิกส์ พลาสติก เป็นต้น


 Visitors: 10,048