ฮีตเตอร์ควบคุมอุณหภูมิ


ฮีตเตอร์หน้าแปลน สามารถออกแบบได้ตามลักษณะการใช้งานและความต้องการของลูกค้า ให้ความร้อนโดยใช้ลมร้อน งานอบแห้ง อบไม้ และใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆ ไปใช้สำหรับอุ่นหรือต้มของเหลว เช่น อุ่นน้ำมันเตาก่อนเข้าเครื่องจักรหรือกระบวนการต่างๆ

ฮีตเตอร์หน้าแปลน มีลักษณะคล้ายคลึงกับฮีตเตอร์เกลียวประปาต่างกันที่หน้าแปลนใช้ติดตั้งจะมีลักษณะแตกต่างกันไป อาทิเช่น หน้าแปลนแบบกลม หรือแบบเหลี่ยม กรณีที่จำนวนฮีตเตอร์มีหลายเส้นจะนิยมใช้หน้าแปลน

ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะนำระบบฮีตเตอร์ไฟฟ้า ในลักษณะหน้าแปลน ไปใช้ทดแทนการใช้แก๊สแบบเดิม ถึงแม้ว่าต้นทุนค่าไฟฟ้า โดยทั่วไปของฮีตเตอร์จะสูงกว่าแก๊ส หรือน้ำมัน แต่ประสิทธิภาพในการทำงาน และความปลอดภัยภัยในการใช้ฮีตเตอร์ มักจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากให้ประสิทธิภาพสูงเกือบ 100% อีกทั้งยังปลอดภัย และง่ายต่อการควบคุมอุณหภูมิให้แม่นยำ และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งถูกกว่าเมื่อเทียบกับการใช้แก๊ส หรือน้ำมัน



Visitors: 10,049