ฮีตเตอร์เคเบิ้ล

รายละเอียด

  • แบบสายซิลิโคน

   15 Ohm, 38 Ohm, 55 Ohm, 86 Ohm, 100 Ohm, 180 Ohm, 400 Ohm, 424 Ohm, 1000 Ohm, 1750 Ohm


  • แบบสายใยแก้ว

   38 Ohm, 380 Ohm, 55 Ohm, 86 Ohm, 140 Ohm, 220 Ohm, 380 Ohm, 1000 Ohm, 3000 Ohm


  • Contant Power Cable

   รุ่นสายคู่ (FTSH) ซิลิโคนขาว : 30 W/M, 40 W/M
   รุ่นสายคู่ (FTSH I) หุ้มสแตนเลส : 30 W/M, 40 W/M


  • Self Limit Tape
   รุ่นสายคู่ (FST)

   30 W/M, 40 W/M
   เคเบิ้ลรุ่นนี้จะทำงานเหมือนมีเทอร์โมสตัทในตัว โดยจะรักษาอุณหภูมิที่ระดับ 60-80 °C


ทำตามสั่ง

กรุณาระบุรูปแบบ และ วัตต์ ที่ต้องการ

  • ขนาดท่อ

   ตามความต้องการของลูกค้า


  • ความยาว

   ตามความต้องการของลูกค้า


  • แรงดันไฟฟ้า (VOLT)

   110V, 220V, 380V


  • วัตต์ (WATT)

   ตามความเหมาะสมของขนาดฮีตเตอร์


ลักษณะเฉพาะ

สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ดังต่อไปนี้

  • ป้องกันการเกิดน้ำแข็ง

   ของเหลว หรือแก๊สบางประเภท สามารถทำให้น้ำแข็งเกาะตัวบน ท่อที่เป็นอุปกรณ์ หล่อเลี้ยง สามารถแก้ปัญหาได้ โดยนำเคเบิ้ลฮีตเตอร์ไปพันรอบท่อ เพื่ออุ่นให้อุณหภูมิไม่ต่ำเกินไป กรณี ตู้เย็นแช่เย็นที่มีน้ำแข็งเกาะ สามารถใช้เคเบิ้ลฮีตเตอร์ติดกับผนัง เพื่อป้องกันน้ำแข็งเกาะได้


  • อุ่นของเหลว

   โดยทั่วไป เมื่อของเหลวที่มีความร้อนถูกส่งผ่านท่อจะทำให้อุณหภูมิเกิดการลดลง กรณีที่ต้องการรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับเดิม เมื่อสัมผัสโดนอากาศนอกท่อ สามารถทำได้โดยพันเคเบิ้ลฮีตเตอร์รอบท่อเพื่อให้คงอุณหภูมิความร้อนไว้


  • แก้ปัญหาเรื่องไอน้ำ

   เคเบิ้ลฮีตเตอร์ สามารถใช้ในการติดตั้งเพื่อเป็นอุปกรณ์เสริมในสินค้าตัวอื่นได้ อาทิเช่น การที่ไอน้ำเกาะตัว (CONDENSE) เมื่ออุณหภูมิของอากาศที่ผ่านออกมาต่างกับ อุณหภูมิอากาศภายนอกบ่อยครั้งที่ทำให้เกิดหยดน้ำ เคเบิ้ลฮีตเตอร์สามารถที่จะลดปัญหานี้ได้


ขนาดสินค้า

ฮีตเตอร์เคเบิ้ล (สายเดี่ยว)

ค่า Ohms/M 180° C 180° C 200° C
ซิลิโคนเส้นเล็ก ซิลิโคนเส้นใหญ่ ใยแก้ว
15 X - X
38 - X X
50 X - X
55 - X -
86 - X X
100 X - -
125 X - -
180 - X -
220 X - X
300 X - -
370 X - -
380 X - X
400 X X -
424 X - -
600 X - X
750 X - -
800 X - -
1,000 X - -
1,250 X - -
1,500 X - -
1,750 X - -
3,000 X - -

ฮีตเตอร์เคเบิ้ล (สายคู่)

แรงดันไฟฟ้า / วัตต์ Temp Control Max Temp
220V 40W/M 75° C 205° C
220V 40W/M 75° C 205° C
220V 40W/M 70° C 105° C
220V 60W/M 135° C 150° C
220V 40W/M ใช้คู่กับเทอร์โมสตัท 150° C
220V 60W/M ใช้คู่กับเทอร์โมสตัท 150° C
220V 40W/M - 150° C
220V 30W/M 65° C - 85° C -
220V 40W/M 65° C - 85° C -

ฮีตเตอร์เคเบิ้ล (ใยแก้ว)

Max Temp ขนาด แรงดันไฟฟ้า / วัตต์
200° C 20 x 1000 mm. 220V 100W
20 x 2000 mm. 220V 250W
20 x 3000 mm. 220V 350W
20 x 4000 mm. 220V 500W
20 x 5000 mm. 220V 600W
25 x 1000 mm. 220V 150W
25 x 2000 mm. 220V 200W
25 x 3000 mm. 220V 300W
25 x 4000 mm. 220V 400W
30 x 1000 mm. 220V 100W
30 x 1500 mm. 220V 230W
30 x 2000 mm. 220V 320W
30 x 3000 mm. 220V 400W
30 x 4000 mm. 220V 500W
30 x 5000 mm. 220V 600W

ฮีตเตอร์เคเบิ้ล (ซิลิโคน)

Max Temp ขนาด แรงดันไฟฟ้า / วัตต์
200° C 15 x 1000 mm. 220V 80W
15 x 2000 mm. 220V 150W
25 x 1000 mm. 220V 80W
25 x 2000 mm. 220V 150W

 

 
 
 
 
 
Visitors: 10,049