โบล์วเวอร์ฮีตเตอร์

รายละเอียด

  • ขนาดของโบล์วเวอร์

   1/4HP


  • แรงดันไฟฟ้า 

   220V


  • วัตต์ของฮีตเตอร์

   5000W


  • ความถี่

   60Hz


  • จำนวนรอบ

   3500 RPM


  • กำลังวัตต์ของโบล์วเวอร์

   220W


  • ปริมาตรลม

   2.4 M3/นาที


  • วัสดุ

   กระบอกความร้อนหุ้มสแตนเลส


  • ขนาดของโบล์วเวอร์

   1/2HP


  • แรงดันไฟฟ้า 

   220V


  • กำลังวัตต์ของฮีตเตอร์

   6000W


  • ความถี่

   60Hz


  • จำนวนรอบ

   3500 RPM


  • กำลังวัตต์ของโบล์วเวอร์

   380W


  • ปริมาตรลม

   5.6 M3/นาที


 

งานสั่งทำ

กรุณาระบุความร้อนที่ต้องการ และแจ้งขนาดพื้นที่ๆ ต้องการให้ฮีตเตอร์ให้ความร้อน

  • แรงดันไฟฟ้า (VOLT)

   110V, 220V, 380V


  • วัตต์ (WATT)

   ตามความเหมาะสมของขนาดฮีตเตอร์


ลักษณะเฉพาะ

ฮีตเตอร์โบลว์เวอร์ ประกอบด้วยมอเตอร์แบบหอยโข่ง, ชุดควบคุมอุณหภูมิ, เบรกเกอร์ และปากกระบอกฮีตเตอร์ มอเตอร์แบบหอยโข่ง
ให้ลมแรงสูง สามารถปรับอุณหภูมิของความร้อนที่ออกมาตามความต้องการ

ฮีตเตอร์ชนิดนี้เหมาะสำหรับให้ความร้อนเฉพาะจุด ลมที่ออกมาเป็นลมร้อนอุณหภูมิประมาณ 100-150°C ใช้ในงานอบฟิล์มหด,
อบแห้งไล่ความชื้น, เคลื่อนย้ายสะดวก

หมายเหตุ กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนเฉพาะปากกระบอกฮีตเตอร์ ทางบริษัทฯ มีขนาดเล็ก 5000W และใหญ่ 6000W ไว้บริการ

 
 
 
 
 
Visitors: 10,048